vera wang glasses https://eyeweardock.com/shop/brand/vera-wang/

TV Program

LTV1 programma

00:45 Latviešu jaunie režisori
01:05 Latviešu jaunie režisori
01:15 Tieša runa
05:00 Ceturtā studija
05:30 Saknes debesīs
06:00 Latvijas valsts himna
06:02 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku
06:30 Rīta Panorāma
08:35 Mīlas viesulis
09:35 Aklā mīla
10:35 Top-Shop piedāvā
10:50 Dzeguze
11:55 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
12:45 Top-Shop piedāvā
13:05 Saknes debesīs
13:35 2018. Latvijas hronika
13:50 Sirds likums
14:40 Top-Shop piedāvā
15:00 Krustpunktā

LTV7 programma

01:05 Aktuālā reportāža. Deutsche Welle žurnāls
01:35 Projekts Nākotne
05:00 Ielas garumā
05:30 LTV. Zelta arhīvs
06:00 Latvijas valsts himna
06:03 1000 jūdzes Zelta krastā
06:30 Mazā Maruko
07:00 Mazā Maruko
07:30 Euromaxx. Deutsche Welle žurnāls
08:00 Ceturtā studija
08:25 Aculiecinieks
08:40 Ar sapni mugursomā
09:10 1:1. Aktuāla intervija
10:00 Eņģeļu māja
10:27 Eņģeļu māja
11:00 Muhtars. Pa jaunām pēdām
11:55 Alpu dakteris
12:50 Kalnu ārstniecisko augu noslēpums.
13:45 Pie stūres
14:15 Latvijas teātru vēsture

LNT programma

01:25 Rozamunde Pilčere. Laimes spēle
02:55 Degpunktā
03:15 LNT rīta ziņu raidījums "900 sekundes"
05:00 Karamba!
05:25 Kristīgā programma "Ticīgo uzvaras balss"
05:55 Bernards
06:00 LNT rīta ziņu raidījums "900 sekundes"
08:10 Vīrietis vecmāte
09:20 Lieliskais gadsimts
10:25 Televeikala skatlogs
10:40 Doktors Mārtins 3
11:40 Janas Frankas dzīve
13:45 Televeikala skatlogs
14:00 Degpunktā
14:30 Mūsu Čārlijs 13
15:30 Doktors Mārtins 3

TV3 programma

01:55 Simpsoni 25
02:20 UgunsGrēks 16
02:45 UgunsGrēks 16
03:15 UgunsGrēks 16
03:50 TV3 Ziņas
04:20 Bez Tabu
05:00 Svešā Seja
05:35 Svešā Seja
06:10 Ikdienas ainiņas
06:45 Spēkratu ciems
07:15 Ķepu patruļa
07:45 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas
08:05 Divarpus vīri 2
08:30 Divarpus vīri 2
09:00 Kobra 21
10:00 Makgaivers
11:05 Televeikala skatlogs
11:25 Simpsoni 25
12:00 Mazas telpas – lielas idejas!
12:55 Gordona Remzija Šausmas virtuvē 7
13:55 Tētuka meitiņas 8
14:30 Tētuka meitiņas 8
15:00 Draugi 6
15:30 Draugi 6