vera wang glasses https://eyeweardock.com/shop/brand/vera-wang/

LTV1 Program

(TV programma mobilā)

Friday, 22.02.2019.

00:05 Daudz laimes, jubilār!
00:45 Latviešu jaunie režisori
01:05 Latviešu jaunie režisori
01:15 Tieša runa
05:00 Ceturtā studija
05:30 Saknes debesīs
06:00 Latvijas valsts himna
06:02 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku
06:30 Rīta Panorāma
08:35 Mīlas viesulis
09:35 Aklā mīla
10:35 Top-Shop piedāvā
10:50 Dzeguze
11:55 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
12:45 Top-Shop piedāvā
13:05 Saknes debesīs
13:35 2018. Latvijas hronika
13:50 Sirds likums
14:40 Top-Shop piedāvā
15:00 Krustpunktā
16:05 Aklā mīla
17:00 Mīlas viesulis
18:00 Dienas ziņas
18:29 Kultūras ziņas
18:44 Sporta ziņas
18:51 Laika ziņas
18:55 Kultūršoks. 100 g kultūras
19:10 Gudrs, vēl gudrāks
20:30 Panorāma
20:59 Sporta ziņas
21:08 Laika ziņas
21:15 Nāve paradīzē
22:15 Pusnakts šovs septiņos ar Jāni Skuteli
23:15 Nakts ziņas
23:24 Sporta ziņas
23:26 Laika ziņas
23:30 Latvijas Sirdsdziesma
00:20 Mafijas gūstā
01:25 Dzeguze
02:25 Izmeklētāja Lanca
03:30 Izmeklētāja Lanca