vera wang glasses https://eyeweardock.com/shop/brand/vera-wang/

LTV1 Program

(TV programma mobilā)

Monday, 22.10.2018.

01:30 Ūdens planēta
02:35 Es esmu šeit
04:35 Marokenrols
05:30 Vienā valodā
06:00 Latvijas valsts himna
06:02 Ar mugursomām pa Latīņameriku
06:30 Rīta Panorāma
08:35 Mīlas viesulis
09:35 Aklā mīla
10:35 Top-Shop piedāvā
10:50 Ķepa uz sirds
11:20 Balss pavēlnieks
12:50 Top-Shop piedāvā
13:05 Ielas garumā
13:40 Neprāta cena
14:10 Neprāta cena
14:40 Top-Shop piedāvā
14:57 Tuesi.lv
15:00 Krustpunktā
16:05 Aklā mīla
17:00 Mīlas viesulis
17:59 Solis
18:00 Dienas ziņas
18:29 Kultūras ziņas
18:44 Sporta ziņas
18:53 Laika ziņas
18:56 Ceturtā studija
19:27 Laika ziņas
19:30 Aizliegtais paņēmiens
20:30 Panorāma
20:59 Sporta ziņas
21:08 Laika ziņas
21:15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
22:00 Sporta studija
22:45 Atslēgas
23:00 Nakts ziņas
23:09 Sporta ziņas
23:11 Laika ziņas
23:20 De facto
00:00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras
00:45 Pasaules panorāma
01:15 Aculiecinieks
01:30 Adreses