vera wang glasses https://eyeweardock.com/shop/brand/vera-wang/

ТВ Программа

LTV1 programma

05:00 Ceturtā studija
05:30 Sajūti Latgali!
06:00 Latvijas valsts himna
06:02 Ielas garumā
06:30 Rīta Panorāma
08:35 Mīlas viesulis
09:35 Aklā mīla
10:35 Top-Shop piedāvā
10:50 Sirdsdziesma
11:45 Sporta studija
12:30 Kultūršoks. 100 g kultūras
12:45 Top-Shop piedāvā
13:05 Province
13:40 Neprāta cena
14:10 Neprāta cena
14:40 Top-Shop piedāvā
15:00 Krustpunktā
16:05 Aklā mīla
17:00 Mīlas viesulis

LTV7 programma

05:00 Svešās mājas
05:30 Automoto raidījums Nr.2
06:00 Latvijas valsts himna
06:03 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina
06:30 Mia un es
07:00 Kemija piedzīvojumu ekspedīcija
07:14 Kemija piedzīvojumu ekspedīcija
07:30 Eiropa fokusā
08:00 Ceturtā studija
08:30 Aizliegtais paņēmiens
09:30 Izzināt Japānu
10:00 Neprāta cena
10:30 Neprāta cena
11:00 Muhtars. Pa jaunām pēdām
11:55 Alpu dakteris
12:50 Punkti uz i
14:25 Vienmēr formā!
14:55 Nemiera gars
15:45 Aculiecinieks
16:05 Grāntčestera
17:00 Dzīve šodien

LNT programma

02:25 Atspēriens izaugsmei
02:50 Noliktavu kari
03:10 LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes
05:00 Karamba!
05:25 Kristīgā programma Ticīgo uzvaras balss
05:55 Bernards
06:00 LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes
08:15 Vīrietis vecmāte
09:20 Lieliskais gadsimts
10:25 Televīzijas veikals
10:40 Labā ragana
11:40 Kad nevar uzticēties
13:45 Televīzijas veikals
14:00 Degpunktā
14:25 Mūsu Čārlijs
15:25 Labā ragana
16:20 Krist kārdinājumā

TV3 programma

02:25 Simpsoni
02:45 UgunsGrēks
03:15 UgunsGrēks
03:45 TV3 Ziņas
04:15 Bez Tabu
05:00 Svešā Seja
05:35 Svešā Seja
06:10 Iebraucēji
06:45 Spēkratu ciems
07:15 Atriebēji, esiet gatavi!
07:45 Madagaskaras pingvīni
08:05 Divarpus vīri
08:30 Divarpus vīri
09:00 Kobra
10:00 Makgaivers
11:10 Televeikala skatlogs
11:30 Simpsoni
11:55 Simpsoni
12:30 Palikt vai pārvākties. Vankūvera
13:30 Gordona Remzija Šausmas virtuvē
14:30 Tētuka meitiņas
15:00 Tētuka meitiņas
15:30 Draugi
16:00 Draugi
16:30 Slavenību padomu aģentūra
17:00 Palikt vai pārvākties. Vankūvera