vera wang glasses https://eyeweardock.com/shop/brand/vera-wang/

TV Programma

LTV1 programma

17:00 Mīlas viesulis
18:00 Dienas ziņas
18:29 Kultūras ziņas
18:44 Sporta ziņas
18:53 Laika ziņas
18:56 Ceturtā studija
19:27 Laika ziņas
19:30 Izziņas impulss
20:00 Es mīlu ēdienu
20:30 Panorāma
20:59 Sporta ziņas
21:08 Laika ziņas
21:15 Atslēgas
21:30 Būt latvietim. Vācija
22:05 Okupācija
23:00 Nakts ziņas
23:09 Sporta ziņas
23:11 Laika ziņas
23:15 Personība. 100 g kultūras
00:15 Tieša runa
01:20 1000 jūdzes pa ledāja pēdām
01:50 Sāras mūzika
05:00 Ceturtā studija
05:30 Saknes debesīs
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:02 Mans zaļais dārzs
06:30 Rīta Panorāma

LTV7 programma

17:00 Dzīve šodien
18:05 Muhtara atgriešanās
19:00 Šovakar. Ziņas
19:25 Sporta ziņas
19:29 Laika ziņas
19:35 Punkti uz i
21:10 Lielais Gregs
22:10 Sporta studija
23:00 Tuvā nākotne
23:55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras
00:40 Personība. 100 g kultūras
01:40 Projekts Nākotne
05:00 Es - savai zemītei
05:30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija
06:00 Latvijas valsts himna
06:03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija
06:30 Labākais no Euromaxx
07:00 Ceturtā studija
07:30 Savējie

LNT programma

17:40 Mani remonta noteikumi
17:50 Ziņas sešos
18:00 Mani remonta noteikumi
18:55 Drosme un skaistums
20:00 LNT Ziņas
20:40 Degpunktā
21:10 Superome
22:00 Melu detektors
22:55 Melnais kods
23:50 Čikāgas sardzē
00:45 Es pazinu savu slepkavu
01:05 Drosme un skaistums
01:50 Likteņa līkloči
02:35 Degpunktā
03:00 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
04:59 Programmas beigas
05:00 Karamba!
05:25 Kristīgā programma “Ticīgo uzvaras balss”
05:55 Bernards
06:00 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”

TV3 programma

16:55 Gordona Remzija Šausmas virtuvē
17:55 Virtuve
18:25 Virtuve
19:00 TV3 ziņas
19:35 Bez Tabu
20:20 Svešā seja
21:00 Nozieguma skelets
22:00 Universālais kareivis. Atdzimšana
00:00 Ekstrasensu cīņas
01:35 Virtuve
02:05 Svešā seja
02:35 UgunsGrēks
03:05 UgunsGrēks
03:40 TV3 ziņas
04:10 Bez Tabu
04:55 Programmas beigas
05:00 Atriebība
05:55 SašaTaņa
06:25 SašaTaņa
06:55 Bena desmitnieks
07:00 Bena desmitnieks
07:15 Madagaskaras pingvīni
07:40 Simpsoni