vera wang glasses https://eyeweardock.com/shop/brand/vera-wang/

TV Programma

LTV1 programma

16:05 Plosītās sirdis
17:00 Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls
18:00 Dienas ziņas
18:28 Kultūras ziņas
18:41 Sporta ziņas
18:50 Laika ziņas
18:53 Ceturtā studija
19:17 ERASMUS + 30. Cilvēkstāsti
19:18 Skola, kas zina kā
19:27 Laika ziņas
19:30 Aizliegtais paņēmiens
20:30 Panorāma
20:59 Sporta ziņas
21:08 Laika ziņas
21:15 V.I.P.
22:00 Sporta studija
22:45 Aculiecinieks
23:05 Nakts ziņas
23:14 Sporta ziņas
23:16 Laika ziņas
23:20 De facto
23:55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras
00:40 Dzimtas detektīvs. Ērenpreisu dzimta
01:40 Vai Rīga jau gatava?
05:00 Ceturtā studija
05:30 Es - savai zemītei
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:02 700 pasaules brīnumi. Malaizija

LTV7 programma

16:15 Bez aizvainojuma
17:00 Dzīve šodien
18:05 Muhtars atgriežas 2. Krievijas seriāls
19:00 Segodņa večerom
19:25 Sporta ziņas
19:29 Laika ziņas
19:35 Izzināt Japānu 2.
20:10 Senie festivāli.
21:10 Maklauda meitas
22:00 Sešas balles pēc Rihtera skalas. Drāma
23:45 Midsomeras slepkavības 4
01:40 Labākais no Euromaxx
05:00 Automoto raidījums nr.2
05:30 Ekspedīcija Sumatrā. 6. sērija
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:03 Ekspedīcija Sumatrā. 7. sērija

LNT programma

15:20 Nemelo man!
16:25 Trīs Annas
17:25 Mani virtuves noslēpumi 3
17:50 Ziņas sešos
18:00 Mani virtuves noslēpumi 3
19:00 Iemīlēties vēlreiz
20:00 LNT Ziņas
20:35 Transports šodien, rīt
20:40 Degpunktā 7
21:10 Ekstrasensi – detektīvi 5
22:15 Majors un maģija
23:10 Overtime TV 7
00:15 Dzīvīte
00:45 LNT ziņu TOP 10
01:30 Attīstības kods 3
01:55 Sveika, mamma!
02:35 Degpunktā 7
03:00 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
04:40 Karamba!
04:59 Programmas beigas
05:00 Karamba!
05:20 Bernards 2
05:35 Kristīgā programma “Ticīgo uzvaras balss”
06:00 Galileo 3

TV3 programma

15:40 UgunsGrēks
16:15 UgunsGrēks
16:55 Kobra
18:00 Divarpus vīri
18:30 Divarpus vīri
19:00 TV3 Ziņas
19:35 Bez Tabu
20:20 UgunsGrēks
21:00 Precētie pret brīvajiem
22:00 Motīvs?
23:00 Skaistule un briesmonis
00:00 Nekā Personīga
01:00 Sveika, Rīga!
01:30 Universitāte
02:00 Universitāte
02:30 Viņas melo labāk
03:00 Viņas melo labāk
03:25 UgunsGrēks
03:55 TV3 Ziņas
04:25 Bez Tabu
04:55 Programmas beigas
05:00 Reiz sensenos laikos
05:40 Elementāri, Vatson!