vera wang glasses https://eyeweardock.com/shop/brand/vera-wang/

TV Programma

LTV1 programma

20:30 Panorāma
20:59 Sporta ziņas
21:08 Laika ziņas
21:15 Sirmais. Kulta ēdieni
22:15 Tēvs Brauns
23:10 Nakts ziņas
23:19 Sporta ziņas
23:21 Laika ziņas
23:25 Ar sapni mugursomā
23:55 Personība. 100 g kultūras
00:55 Donalds Tramps: māceklis par prezidentu
01:55 Tieša runa
05:00 Ceturtā studija
05:30 Saknes debesīs
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:02 Uz Tobago. Kurzemniekiem pa pēdām
06:30 Rīta Panorāma
08:35 Kalnu patruļa
09:35 Plosītās sirdis
10:35 Top-Shop piedāvā
10:50 Ceturtā studija
11:15 Alpu dakteris

LTV7 programma

21:00 Maklauda meitas
21:50 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras
22:40 Personība. 100 g kultūras
23:40 Sporta studija
00:30 Zebra
00:45 Gēnu mantojums. Tavs iekšējais pērtiķis.
01:45 Projekts Nākotne
05:00 Es - savai zemītei
05:30 Bezceļu tūrisms
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:03 Bezceļu tūrisms
06:30 Labākais no Euromaxx
07:00 Ceturtā studija
07:30 Baltic Grand Prix 2015. Sporta deju festivāls
08:30 Melns. Sarkans. Zelts. 4 vīri Ugandā
09:00 Zaglīgie pērtiķi
09:30 Es - savai zemītei
10:05 Mājas, kur atgriezties
10:30 Mājas, kur atgriezties
11:00 Muhtars atgriežas

LNT programma

20:40 Degpunktā
21:10 Lauku sēta
22:10 LNT ziņu dienests piedāvā. Hilarija Klintone
23:30 Čikāgas liesmās
00:20 Dzīvīte
00:50 Provokators
01:35 Ziemas saule
02:20 Degpunktā
02:45 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
04:30 Karamba!
04:50 Bernards
04:59 Programmas beigas
05:00 Karamba!
05:20 Bernards
05:35 Kristīgā programma “Ticīgo uzvaras balss”
06:00 Reičela Alena. Vienkāršās maltītes
06:30 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
08:40 Dzīvīte
09:10 Nekad nesaki nekad
10:15 Bernards
10:30 Televeikala skatlogs
10:45 Kaislību jūrā

TV3 programma

21:00 Kāsla metode
22:00 Pasauļu karš
00:20 Simpsoni
00:55 Simpsoni
01:25 Simpsoni
01:50 Čaļi ar bērniem
02:15 Čaļi ar bērniem
02:40 Apokalipses vēstneši
03:20 UgunsGrēks
03:50 TV3 Ziņas
04:20 Bez Tabu
04:55 Programmas beigas
05:00 Apokalipses vēstneši
05:45 Rozenheimas detektīvi
06:40 Ķepu patruļa
07:10 Jo-kai pulkstenis
07:35 Bruņurupuči nindzjas
08:00 Simpsoni
08:30 Simpsoni
09:00 Ko vēlas meitene
11:10 Kāsla metode