TV Programma

LTV1 programma

06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:02 1000 jūdzes Gruzijā
06:30 Rīta Panorāma
08:35 Alpu dakteris
09:35 Patvērums mīlestībai
10:35 Televeikala skatlogs Top-Shop piedāvā
10:50 Mūsu Čārlijs
12:35 Televeikala skatlogs Top-Shop piedāvā
12:55 Negantais Henrijs
13:20 Ciemiņš virtuvē
13:50 Luijs
14:00 Televeikala skatlogs Top-Shop piedāvā
14:20 Maklauda meitas
15:15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
16:05 Patvērums mīlestībai
17:00 Alpu dakteris
18:00 Dienas ziņas
18:28 Kultūras ziņas
18:41 Sporta ziņas
18:50 Laika ziņas
19:00 Māra
20:30 Panorāma

LTV7 programma

06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:03 1000 jūdzes Ķīnā
06:30 Labākais no Euromaxx
07:00 Segodņa utrom
08:35 Muhtars atgriežas
09:30 Maklauda meitas
10:20 Mūsu Čārlijs 12
11:15 1:1
12:05 Personība. 100 g kultūras
13:05 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras
13:50 LTV - 60
15:45 Pie stūres
16:15 SOKO Vismāra
17:05 Muhtars atgriežas
18:00 Segodņa večerom
18:25 Sporta ziņas
18:29 Laika ziņas
18:35 Ļičnoe delo
19:20 Mūsu Čārlijs 12
20:10 Eiropa koncertos

LNT programma

06:20 Šodien novados
06:30 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
08:45 Dzīvīte
09:05 Degpunktā
09:45 Televeikala skatlogs
10:00 Mf: Rozamunde Pilčere. Nančerova
12:05 Ekstrasensi – detektīvi
13:20 Karamba!
14:00 LNT Dienas ziņas
14:20 Televeikala skatlogs
14:35 Tāda ir dzīve
15:40 Nemelo man!
16:50 Nemīlētā
17:50 Ziņas sešos
18:00 Fatmagula
20:00 LNT Ziņas
20:35 Degpunktā

TV3 programma

06:10 Ūsainā aukle
06:40 Stenlijs
07:10 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2
07:40 Finiass un Fērbs 3
08:00 Tētuka meitiņas 8
08:30 Tētuka meitiņas 8
09:00 Komisārs Reksis 2
10:05 Kāsla metode 5
11:05 Kāsla metode 4
12:05 Ūsainā aukle
12:35 Ūsainā aukle
13:05 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2
13:40 Finiass un Fērbs 3
14:10 Bakugani
14:30 Īstās mājsaimnieces. Orindža
15:35 Betija Vaita un vecie ērmi 2
16:05 Betija Vaita un vecie ērmi 2
16:35 Rozenheimas detektīvi 8
17:35 Dullās sacensības ”Neiespējamā misija”
19:00 TV3 Ziņas
19:35 Bez Tabu
20:20 Bez Tabu: Dzīves smalkumi 2
20:40 Mf: Džonijs Anglis (Johnny English, , 2003)