TV Programma

LTV1 programma

06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:02 Ielas garumā
06:30 2020
07:05 Džeronīmo Stiltons 2
07:35 Auniņa Timija laiks
08:00 Jakari 1
08:30 Timija Ziemassvētku pārsteigums
09:00 Kas te? Es te!
09:30 Gārfīlda šovs
10:00 Mārvijs Hemmers
10:30 Brīnumskapja skola
11:00 Itālija, mana mīla
12:00 Dievkalpojums
13:00 Vertikāle
13:26 Daudz laimes!
14:15 Latvijas šlāgeraptauja 2014
15:10 Kas var būt labāks par šo?
15:40 Ķepa uz sirds
16:15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras
17:00 Melu laboratorija
18:00 Dienas ziņas
18:12 Sporta ziņas
18:16 Laika ziņas
18:20 Province
18:50 Mf: Ziemassvētku rotājums (The Christmas Ornament, , 2013)
20:30 Panorāma
20:45 De facto

LTV7 programma

06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:05 Starptautiskais folkloras festivāls BALTICA 2012
07:30 LTV - 60
07:50 Rūpes par tevi
08:10 Komercdarbība šodien
08:30 Reģionālā attīstība Latvijā
08:50 Attīstības kods
09:10 Nedēļas apskats
09:30 Darbs. Izglītība. Karjera
09:50 Aktualitātes
10:10 Vārds uzņēmējiem
10:30 Tavs auto
11:00 Piedzīvojums dabā
11:30 Autosporta programma Nr 1.
12:00 Zebra
12:15 LTV - 60
12:45 Saules cirks: Amaluna
13:45 Mf: Bailes no Ziemassvētkiem
15:20 Mf: Senlaicīgi Ziemassvētki
17:10 Varenā Misisipi ar seru Trevoru Makdonaldu
18:00 Mf: Ķerot lielos viļņus (Chasing Mavericks, , 2012)
20:00 Baltic Grand Prix Sporta deju festivāls

LNT programma

06:05 Kādas slimības vēsture
07:00 Nedēļa novados. Kopsavilkums
07:25 Kā izdzīvot pie vecākiem? 1
08:00 Kā izdzīvot pie vecākiem? 1
08:30 Kā izdzīvot pie vecākiem? 1
09:00 LNT Brokastis
10:00 Īpaši smags gadījums
11:00 Ražots Eiropā 2
11:30 Mis Mārpla. Ēnu spogulis
14:00 Mistiskās slimības
15:00 Greizais spogulis
16:50 Iemīļotās mūzikas raidījums Dzintara dziesmas” 3
17:50 Ziņas sešos
18:00 Dallasa 3
19:00 Dallasa 3
20:00 LNT Ziņas
20:10 LNT ziņu TOP 10

TV3 programma

05:55 Luī 2
06:20 Luī 2
06:50 Pērtiķu karalis
07:20 Aģents Dadlijs 2
07:45 Aģents Dadlijs 2
08:10 Kinomānija 6
08:50 Māmiņu Klubs
09:25 Gatavo 3
10:00 SuperBingo
11:00 Runā Rīga 2
11:35 Gandrīz ideālas vakariņas 7
12:40 Gandrīz ideālas vakariņas 7
13:50 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23
14:20 Mf: Čārlijas Ziemassvētki (Good Luck Charlie, It´s Christmas!, , 2011)
16:00 Mf: Leģendārais piecinieks (Rise of the Guardians, , 2012)
18:00 Dullās sacensības ”Neiespējamā misija” 6
19:00 Nekā personīga
20:00 Mf: Transformeri 3 (Transformers: Dark of the Moon, , 2011)