TV Programma

LTV1 programma

20:30 Panorāma
20:43 Sporta ziņas
20:46 Laika ziņas
20:50 De facto
21:20 Mf: Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu un pazuda ()
23:30 LV jaunatklāšanas raidījums TE!
00:30 Krokodili tumšos ūdeņos
01:30 LTV - 60
02:25 LTV - 60
02:45 Ģimenes detektīvs
04:25 Diskusija. 100 g kultūras
05:05 Personība. 100 g kultūras
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:02 1000 jūdzes pa ledāja pēdām
06:30 Rīta Panorāma
08:35 Mīlas viesulis 9
09:35 Patvērums mīlestībai

LTV7 programma

20:30 Ukraina: no demokrātijas līdz haosam
21:30 Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti
23:10 Specvienība
00:00 Noziegums 3
01:10 Eiropa koncertos
02:00 LTV - 60
03:30 Mikrofona dziesmas
05:00 Saules garša
05:30 2020
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:03 1000 jūdzes Kambodžā
06:30 Vienmēr formā!
07:00 Segodņa utrom
08:35 Muhtars atgriežas - 2
09:30 Maklauda meitas

LNT programma

20:00 LNT Ziņas
20:10 LNT ziņu TOP 10
21:00 Kurts Seits un Šura
22:05 Kurts Seits un Šura
23:10 Noziegums Parīzē
00:15 Mf: Mammu, es precos!
01:50 Rozamunde Pilčere. Atgriezties mājās
03:20 Kādas slimības vēsture 2
04:10 LNT brokastis
05:00 Karamba!
05:25 Bernards
05:35 Kristīgā programma Ticīgo uzvaras balss”
06:05 Nedēļa novados. Kopsavilkums
06:30 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
08:45 Dzīvīte
09:05 Degpunktā
09:45 Televeikala skatlogs
10:00 Kurts Seits un Šura

TV3 programma

20:00 Dejo ar zvaigzni
23:25 Mf: Pusaudze un izsekotājs
01:20 Mf: Nolaupīšana paradīzē
03:00 Mf: Iedomājies tik (Imagine That, , 2009)
04:35 Visi mīl Reimondu 8
05:00 Elementāri, Vatson!
05:40 Tētuka meitiņas 5
06:10 Tētuka meitiņas 5
06:40 Mazo mīluļu veikaliņš 2
07:10 Spēka reindžeri: super megaspēks
07:40 Redakai
08:00 Dullās sacensības ”Neiespējamā misija” 6
09:00 Komisārs Reksis 1
10:00 Būt par papucīti 4