TV Programma

LTV1 programma

08:35 Mīlas viesulis 8
09:30 Eņģeļu iela 9
10:00 Četras istabas
10:40 Mana ģimene
11:15 Top-Shop piedāvā
11:30 Daži stāsti no tūkstošiem
12:15 Kinotēka
12:45 Es - savai zemītei
13:15 Top-Shop piedāvā
13:30 Vai Rīga jau gatava?
13:45 Latvija var!
14:15 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
15:00 Top-Shop piedāvā
15:15 Mīlas viesulis 8
16:15 Es un skola
16:45 Kas te? Es te!
17:15 100 g kultūras. Personība
18:00 Dienas ziņas
18:26 Kultūras ziņas
18:35 Sporta ziņas
18:40 Laika ziņas
18:45 Četras istabas
19:25 Mana ģimene
20:00 Eņģeļu iela 9
20:30 Panorāma
20:59 Sporta ziņas
21:08 Laika ziņas
21:13 Latloto. Viking Lotto
21:20 Sastrēgumstunda

LTV7 programma

06:40 Sieva uz pilnu slodzi
07:10 TV Mozaīka
07:30 Rīts ar Natāliju Ābolu
08:15 Automoto raidījums nr 2
08:35 Komercdarbība šodien
08:55 Brīvdienu ceļvedis
09:15 Projekts Nākotne
09:50 Ģimenes detektīvs 2
10:40 Kalle nāk
11:30 Dabas dīvaiņi
12:30 Sieva uz pilnu slodzi
13:05 Globalizācija 3000
13:40 Dabas formas
14:15 Euro Hockey Challenge
16:15 Kalle nāk
17:05 Dabas dīvaiņi
18:05 Ģimenes detektīvs 2
19:00 Šodien
19:23 Sporta ziņas
19:26 Laika ziņas
19:30 Noķert kadrā
20:00 Globalizācija 3000
20:30 Ekstrēmās pilsētas
21:30 Spots

LNT programma

06:45 Šodien novados
07:00 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
09:00 Dzīvīte 2
09:35 Televeikala skatlogs
09:50 Mf: Sievietes vēlas vairāk (Frauen wollen mehr, Saksamaa, 2009)
12:00 Iemīļotās mūzikas raidījums Dzintara dziesmas” 2
13:00 1001 Nakts
14:00 LNT Dienas ziņas
14:20 Televeikala skatlogs
14:35 Rafteru ģimene 5
15:40 Kādas slimības vēsture 2
16:50 Kaislību jūrā
17:50 Ziņas sešos
18:00 Kaislību jūrā
19:00 1001 Nakts
20:00 LNT Ziņas
20:30 Sporta un laika ziņas
20:35 Degpunktā
21:10 Policists no pagātnes 1

TV3 programma

07:00 Transformeri: tālākā cīņa 2
07:30 Finiass un Fērbs 3
07:50 Tētuka meitiņas 8
08:20 Tētuka meitiņas 8
08:55 Kobra 10
10:00 Elementāri, Vatson!
11:00 Firma
12:00 Mana mīļā aukle 6
12:35 Mana mīļā aukle 6
13:10 Skunksa kung fu
13:30 Transformeri: tālākā cīņa 2
14:00 Finiass un Fērbs 3
14:35 Madagaskaras pingvīni 3
15:05 Viņas melo labāk
15:40 UgunsGrēks 11
16:20 UgunsGrēks 11
16:55 Tētuka meitiņas 8
17:25 Tētuka meitiņas 8
18:00 Gandrīz ideālas vakariņas 6
19:00 TV3 Ziņas
19:25 Robežšķirtne. Desmitgade, kas mainīja Latviju
19:30 Bez Tabu
20:20 UgunsGrēks 11
21:00 Ekstrasensi kā detektīvi

0.008