vera wang glasses https://eyeweardock.com/shop/brand/vera-wang/

TV Programma

LTV1 programma

01:00 Kravu pārvadājumu patiesā cena
05:00 Ceturtā studija
05:30 Vides fakti
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:02 700 pasaules brīnumi. Kuba
06:30 Rīta Panorāma
08:35 Mīlas viesulis
09:35 Plosītās sirdis
10:35 Top-Shop piedāvā
10:50 Ceturtā studija
11:15 Latvijas sirdsdziesma
12:10 1:1. Aktuālā intervija
13:00 Top-Shop piedāvā
13:15 Aculiecinieks
13:35 Kultūršoks. 100 g kultūras
13:50 Molangs un Piu Piu
13:54 Molangs un Piu Piu
14:00 Kāpēc? Tāpēc!
14:05 Kāpēc? Tāpēc!
14:10 Kāpēc? Tāpēc!
14:20 Kas te? Es te!

LTV7 programma

00:15 Bezceļu tūrisms
00:45 Personība. 100 g kultūras. Priesteris Andrejs Mediņš
01:30 Eiropa fokusā
05:00 Nedēļas apskats.
05:30 1000 jūdzes Ķīnā. 3.sērija
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:03 1000 jūdzes Ķīnā. 4.sērija
06:30 Pie stūres
07:00 Ceturtā studija
07:30 Ielas garumā
08:00 Vides fakti
08:30 Laimas maize.
09:10 Melns.Sarkans.Zelts. 4 vīri Ugandā
09:40 Sirmais. Kulta ēdieni
10:05 Kalnu patruļa 4. Seriāls
11:00 Muhtars atgriežas
11:50 Tieša runa
13:00 Latvietis, par kura galvu izsludināta 150 000 USD atlīdzība.
13:35 Automoto raidījums nr.2
14:05 Nedēļas apskats.

LNT programma

00:45 Dzīvīte
01:05 Majors un maģija
01:45 Košākai dzīvei
02:05 Degpunktā 7
02:30 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
04:15 Karamba!
04:59 Programmas beigas
05:00 Karamba!
05:20 Bernards 2
05:35 Kristīgā programma “Ticīgo uzvaras balss”
06:00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru
06:30 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
08:40 Dzīvīte
09:10 Mūzikas ierakstu gada balva. Zelta Mikrofons 2017 dienasgrāmata
09:20 Kāpnes uz debesīm
10:30 Televeikala skatlogs
10:45 Mežonīgā kaķe
11:50 Mīlestībai patīk kompānija
13:45 Televeikala skatlogs
14:00 LNT Dienas ziņas
14:20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru

TV3 programma

00:10 Mindijas projekts 3
00:40 Mindijas projekts 3
01:10 Mākslīgais intelekts
02:05 Mākslīgais intelekts
02:55 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23
03:20 UgunsGrēks 17
03:55 TV3 Ziņas
04:25 Bez Tabu
04:55 Programmas beigas
05:00 Mākslīgais intelekts
05:50 Atriebība 3
06:45 Transformeri: roboti maskējas
07:15 Dēkaiņi 4
07:45 Dusmīgie bebri
08:05 Divarpus vīri 3
08:30 Divarpus vīri 3
09:00 Kobra 10
10:05 Televeikala skatlogs
10:20 Kobra 11
12:25 Atriebība 3
13:25 Bakugani
13:55 Transformeri: roboti maskējas
14:20 Dusmīgie bebri