TV Programma

LTV1 programma

03:10 Sastrēgumstunda
04:15 Province
04:45 Vai Rīga jau gatava?
05:00 Firmas noslēpums
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:02 Ielas garumā
06:30 1000 jūdzes aiz Polārā loka
07:05 No LTV videofondiem
07:35 Auniņa Timija laiks
08:00 Bitīte Maija
08:25 Luijs
08:35 Raķetēni
09:00 Kas te? Es te!
09:30 Zili brīnumi! JAUNUMS!
10:00 Ķepa uz sirds
10:30 Kas var būt labāks par šo?
11:00 LV jaunatklāšanas raidījums TE!
12:00 Mf: Superbrālis
13:40 Vai Rīga jau gatava?
13:55 Vakars ar Renāru Zeltiņu
15:00 Ciemos
15:45 Gudrs, vēl gudrāks
17:00 Dzīvnieku prāta noslēpumi

LTV7 programma

04:05 LTV - 60
04:35 LTV - 60
05:30 Pie stūres
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:05 Mikrofona dziesmas
07:35 Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā
07:50 Skats rītdienā
08:10 Pie rīta kafijas
08:30 Biznesa klase
08:50 Automoto raidījums nr 2
09:10 Vide, veselība un mēs
09:30 Brīvdienu ceļvedis
09:50 Tādas lietas
10:10 Attīstības kods
10:30 Ātruma cilts
11:00 Makšķerēšanas noslēpumi
11:30 Sporta studija
12:15 Pasaules stāsti
12:45 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
13:35 LTV - 60
13:50 UEFA 2016.gada atlses spēle
13:55 Latvijas futbola virslīga
15:50 LTV - 60
16:05 Anekdošu šovs 2
16:10 Anekdošu šovs 2
16:45 VTB Vienotā līga

LNT programma

03:20 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
04:50 Bernards
05:00 Mīlestība nekad nebeidzas
05:40 Bernards
05:50 Ķerto līga 3
06:10 Aģents Čaks 5
07:00 Degpunktā 4
07:30 Gadās arī trakāk 5
08:00 Gadās arī trakāk 5
08:30 Latvji, brauciet jūriņā 2
09:00 LNT Brokastis
11:00 Laimīgs un vesels
11:30 Dīvainās dabas kaprīzes
12:00 Policists no pagātnes 3
13:00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
16:45 Veselības gada balva 2014
17:50 Ziņas sešos

TV3 programma

03:35 TV3 Ziņas
04:05 Bez Tabu
04:40 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23
05:00 CSI: Lasvegasa 13
05:40 Amerikāņu ģimenīte 5
06:05 Amerikāņu ģimenīte 5
06:35 Maģiskās laumiņas
06:55 Maģiskās laumiņas
07:15 Aģents Dadlijs
07:45 Mazo mīluļu veikaliņš
08:15 Denijs spoks 3
08:40 Denijs spoks 3
09:05 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23
09:30 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23
10:00 Autoziņas
10:35 Iespējams tikai Krievijā 2
11:10 Es mīlu tevi, Latvija!
17:05 TV3 Ziņas