TV Programma

LTV1 programma

20:00 1000 jūdzes Ķīnā
20:30 Panorāma
20:59 Sporta ziņas
21:08 Laika ziņas
21:13 Latloto. Viking Lotto
21:20 LIVE 12. Saeimas vēlēšanas
23:00 Nakts ziņas
23:09 Sporta ziņas
23:11 Laika ziņas
23:15 Zebra. Drošība un ātrums
23:30 Personība. 100 g kultūras
00:15 1:1
01:05 Valdība
05:00 1000 jūdzes Ķīnā
05:30 Vides fakti
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:02 Province
06:30 Rīta Panorāma
08:35 Mīlas viesulis 9
09:35 Suņi
10:30 Top-Shop piedāvā

LTV7 programma

19:35 Sieviete pasaules malā
20:35 1000 jūdzes Kambodžā
21:05 Visuma izpēte kopā ar Stīvenu Hokingu
22:00 Makšķerēšanas noslēpumi
22:30 Strongman Champions League 2014 Latvia
23:30 Pēdējais liecinieks
00:25 Ziemeļu daba
01:25 Globalizācija 3000
05:00 SeMS Laboratorija
05:30 Makšķerēšanas noslēpumi
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:03 1000 jūdzes pa ledāja pēdām
06:30 Pie stūres
07:00 Segodņa utrom
08:35 Suņa darbs
09:30 Mana ģimene

LNT programma

20:00 LNT Ziņas
20:30 Sporta un laika ziņas
20:35 Degpunktā 4
21:10 Policists no pagātnes 3
22:10 Iesaukts armijā!
23:10 Čikāga liesmās
00:05 Dzīvīte
00:25 Mf: Garāža (Гараж, Venemaa, 1979)
02:15 Precamies!?! 2
02:55 Šodien novados
03:05 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
04:35 Karamba!
04:50 Bernards
05:00 Mīlestība nekad nebeidzas
05:45 Kristīgā programma Ticīgo uzvaras balss”
06:10 Zīlniece
06:45 Šodien novados
07:00 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
09:00 Dzīvīte
09:35 Televeikala skatlogs
09:50 Karamba!
10:00 Mf: Vēstules debesīm (Liebesgruß an einen Engel, Saksamaa, 2008)

TV3 programma

20:20 UgunsGrēks 12
21:00 Ekstrasensu cīņas 14
22:40 Reiz sensenos laikos 2
23:40 Mahinatori 4
00:40 Simpsoni 8
01:05 Medikopters 2
02:00 Alkas pēc laimes
02:45 Mīlestības sirdspuksti 3
03:30 TV3 Ziņas
04:00 Bez Tabu
05:00 Mīlestības sirdspuksti 3
05:40 Tikko precējušies
06:10 Tikko precējušies
06:40 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums
07:05 Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā
07:35 Transformeri: tālākā cīņa
07:55 Risks
08:55 Medikopters 2
10:00 Ekstrasensu cīņas 14