TV Programma

LTV1 programma

21:45 Būt latvietim
22:15 Atgriešanās
23:15 Nakts ziņas
23:24 Sporta ziņas
23:26 Laika ziņas
23:30 Diskusija. 100 g kultūras
00:15 Sastrēgumstunda
01:25 1:1
05:00 Dzimis Eiropā
05:30 Saknes debesīs
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:02 Province
06:30 Rīta Panorāma
08:35 Alpu dakteris 5
09:35 Patvērums mīlestībai
10:35 Televeikala skatlogs Top-Shop piedāvā
10:50 Mūsu Čārlijs 14

LTV7 programma

22:00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras
22:45 Kā būt radošam
23:45 Sporta studija
00:35 Zebra
00:55 Kamerūna
01:25 Projekts Nākotne
05:00 SeMS Laboratorija
05:30 1000 jūdzes Urālu kalnos
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:03 1000 jūdzes Urālu kalnos
06:30 Labākais no Euromaxx
07:00 Segodņa utrom
08:35 Muhtars atgriežas - 2
09:30 LTV - 60
10:00 PK skeletonā
11:05 LTV - 60
11:30 PK skeletonā

LNT programma

22:05 Mistiskās slimības 2
23:05 Mf: Kaste (The Box, , 2009)
01:10 Dzīvīte
01:30 Gumušas stāsts
02:10 Gumušas stāsts
02:55 Klīvlenda šovs 4
03:15 Šodien novados
03:25 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
05:00 Nemīlētā
05:40 Kristīgā programma Ticīgo uzvaras balss”
06:10 Karamba!
06:25 Klīvlenda šovs 4
06:45 Šodien novados
07:00 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
09:00 Dzīvīte
09:25 Televeikala skatlogs
09:40 Mf: Negals ar jaunavību (29 und noch Jungfrau, , 2007)
11:35 Karamba!
11:55 Ekstrasensi – detektīvi 2

TV3 programma

22:00 Mf: Slepkavu mednieks (Kill Switch, , 2008)
00:00 Kinomānija 6
00:35 Sporta apskats Overtime TV
01:35 Dullās sacensības ”Neiespējamā misija”. Austrālija
02:30 Rozenheimas detektīvi 5
03:10 Ēnu spēles 2
03:55 TV3 Ziņas
04:25 Bez Tabu
05:00 Firma
05:45 Risks
06:40 Smurfi
07:10 Denijs spoks 4
07:40 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8
08:00 Tētuka meitiņas 2
08:30 Tētuka meitiņas 2
09:00 Dullās sacensības ”Neiespējamā misija”. Austrālija
10:00 Nozieguma skelets 9
10:55 Reiz sensenos laikos
11:55 Ūsainā aukle 6