TV Programma

LTV1 programma

13:15 Top-Shop piedāvā
13:30 Aculiecinieks
13:45 Latvija var!
14:15 V. I. P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
15:00 Top-Shop piedāvā
15:15 Mīlas viesulis 8
16:15 Es un skola
16:45 Kas te? Es te!
17:15 100 g kultūras. Personība
18:00 Dienas ziņas
18:26 Kultūras ziņas
18:35 Sporta ziņas
18:40 Laika ziņas
18:45 Četras istabas
19:25 Mana ģimene
20:00 Eņģeļu iela 9
20:30 Panorāma
20:59 Sporta ziņas
21:08 Laika ziņas
21:13 Latloto. Viking Lotto
21:20 Sastrēgumstunda
22:30 Zebra. Drošība un ātrums
22:45 Aculiecinieks
23:00 Nakts ziņas
23:09 Sporta ziņas
23:11 Laika ziņas
23:15 100 g kultūras. Personība
00:00 Četras istabas
00:35 1:1
01:20 Ielas garumā
01:50 Aculiecinieks

LTV7 programma

13:05 Globalizācija 3000
13:40 Nekurienes iemītnieki
14:15 Olimpiskais atlases turnīrs hokejā
16:15 Kalle nāk
17:05 Zoodārzu mazuļi 3
17:35 Dabas dīvaiņi
18:05 Ģimenes detektīvs 2
19:00 Šodien
19:23 Sporta ziņas
19:26 Laika ziņas
19:30 Noķert kadrā
20:00 Globalizācija 3000
20:30 Visas durvis vaļā
21:00 Ekstrēmās pilsētas
22:00 Makšķerēšanas noslēpumi
22:30 Ātruma cilts
23:00 Pēdējais liecinieks
23:50 Ak, kāds jaukumiņš!
00:40 1000 jūdzes aiz Polārā loka
01:10 1000 jūdzes aiz Polārā loka
01:40 SeMS Laboratorija

LNT programma

14:00 LNT Dienas ziņas
14:20 Televeikala skatlogs
14:35 Rafteru ģimene 5
15:40 Kādas slimības vēsture 2
16:50 Kaislību jūrā
17:50 Ziņas sešos
18:00 Kaislību jūrā
19:00 1001 Nakts
20:00 LNT Ziņas
20:30 Sporta un laika ziņas
20:35 Degpunktā
21:10 Policists no pagātnes 1
22:10 Vegasa
23:05 Mf: Vadot lidojumus (Pushing Tin, USA, 1999)
01:20 Dzīvīte 2
01:40 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
03:10 Degpunktā
03:35 Šodien novados
03:45 Rafteru ģimene 5

TV3 programma

13:10 Skunksa kung fu
13:30 Transformeri: tālākā cīņa 2
14:00 Finiass un Fērbs 3
14:35 Madagaskaras pingvīni 3
15:05 Viņas melo labāk
15:40 UgunsGrēks 11
16:20 UgunsGrēks 11
16:55 Tētuka meitiņas 8
17:25 Tētuka meitiņas 8
18:00 Gandrīz ideālas vakariņas 6
19:00 TV3 Ziņas
19:30 Bez Tabu
20:20 UgunsGrēks 11
21:00 Ekstrasensi kā detektīvi
22:10 Ievas pārvērtības 5
23:00 Kinomānija 5
23:30 Saikne 2
00:30 Kobra 10
01:30 Kobra 7
02:25 Mana mīļā aukle 6
02:55 Viņas melo labāk
03:15 UgunsGrēks 11
03:45 TV3 Ziņas

0.027