TV Programma

LTV1 programma

20:59 Sporta ziņas
21:08 Laika ziņas
21:15 Pasaules vēsture
22:15 Lilīhammera
23:10 Nakts ziņas
23:19 Sporta ziņas
23:21 Laika ziņas
23:25 Trīs Kurzemes grācijas
01:00 Laikmeta formula
01:30 100 g kultūras Personība
05:00 Dzimis Eiropā
05:30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:02 Province
06:30 1000 jūdzes Albānijā
07:00 Rīta Panorāma
08:35 Mīlas viesulis 9
09:35 Lilīhammera
10:30 Izmisušie vecāki
11:25 Top-Shop piedāvā
11:40 Vienas vasaras zieds

LTV7 programma

21:05 Klimata pārmaiņas
22:05 Sporta studija
22:55 Patriarhs
00:35 1000 jūdzes Kambodžā
01:05 Zoodārzu mazuļi 2
01:35 Pietura – Kuldīga
05:00 Nekurienes iemītnieki
05:30 Parandžas un augsti papēži
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:05 1000 jūdzes Kambodžā
06:35 Spots
07:05 Dzimis Eiropā
07:35 Automoto raidījums nr 2
07:55 Rūpes par tevi
08:15 Pie rīta kafijas
08:35 Komercdarbība šodien
08:55 Brīvdienu ceļvedis
09:15 Projekts Nākotne
09:45 Bezvēsts pazudušie 2
10:40 Rifu dakteri
11:35 Olimpiskie zelta mirkļi

LNT programma

21:10 ”Jaunā viļņa 2014” dienasgrāmata
21:20 Jaunais vilnis 2014
00:50 Kārdinājuma varā
02:30 Psihologu šovs Runāsim atklāti”
03:15 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
04:45 Šodien novados
05:00 Ģimenes drāmas
05:45 Kristīgā programma Ticīgo uzvaras balss”
06:10 Zīlniece
06:45 Šodien novados
07:00 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
09:00 Televeikala skatlogs
09:15 Jaunais vilnis 2014

TV3 programma

21:00 Kobra 18
23:15 Atriebība 2
00:15 Amerikāņu šausmu stāsts 2
01:10 Simpsoni 9
01:40 Alkas pēc laimes
02:30 Mīlestības sirdspuksti 2
03:20 Viņas melo labāk 2
03:45 TV3 Ziņas
04:15 Bez Tabu
05:00 Mīlestības sirdspuksti 2
05:40 Ņujorkas karalis 4
06:10 Ņujorkas karalis 4
06:35 Kungfu panda
07:00 Spēka reindžeri samuraji
07:25 Smurfi
07:50 Simpsoni 9
08:20 Simpsoni 9
08:50 Mf: Maligans
10:50 Smieklīgākie videokuriozi 22
11:20 Smieklīgākie videokuriozi 22
11:50 Ņujorkas karalis 4