TV Programma

LTV1 programma

12:10 Top-Shop piedāvā
12:25 Zolitūde. Kurš vainīgs?
12:55 Zolitūde. Pēcvārds
14:00 Top-Shop piedāvā
14:20 Zili brīnumi!
14:50 Dullais Dauka
15:05 Top-Shop piedāvā
15:20 Mīlas viesulis 9
16:20 Ak, kāds jaukumiņš!
17:10 Momentuzņēmums
17:25 Skats no malas
18:00 Dienas ziņas
18:26 Kultūras ziņas
18:35 Sporta ziņas
18:40 Laika ziņas
18:42 Ceturtā studija
19:07 Sporta ziņas
19:12 Laika ziņas
19:15 Aizliegtais paņēmiens
20:00 Kas te dzīvo?
20:30 Panorāma
20:59 Sporta ziņas
21:08 Laika ziņas
21:15 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
22:00 Sporta studija
22:45 Latvija var!
23:05 Nakts ziņas
23:14 Sporta ziņas
23:16 Laika ziņas
23:20 Valdība
00:25 Vecmāmiņu koris
01:30 De facto

LTV7 programma

11:30 Biznesa klase
11:50 Skats rītdienā
12:10 Pie rīta kafijas
12:30 Automoto raidījums nr 2
12:50 LTV - 60
15:30 Vai Rīga jau gatava?
15:45 Labākais no Euromaxx
16:15 Alpu dakteris
17:05 Muhtars atgriežas - 2
18:00 Segodņa večerom
18:25 Sporta ziņas
18:29 Laika ziņas
18:35 Bezceļu tūrisms
19:05 Šefpavārs līdzņemšanai
20:00 Marokenrols
20:55 Mf: Atceries, es vienmēr tevi mīlēšu
22:35 Midsomeras slepkavības 9
00:20 Bezceļu tūrisms
00:55 LTV - 60
01:25 Labākais no Euromaxx

LNT programma

11:00 Kurt Seyt & Shura
12:05 Runā Rīga 3
12:45 Karamba!
13:00 Sirds melodija
14:00 LNT Dienas ziņas
14:20 Televeikala skatlogs
14:35 Precamies!?!
15:40 Nemelo man!
16:50 Mīlestība nekad nebeidzas
17:50 Ziņas sešos
18:00 Gumušas stāsts
19:00 Gumušas stāsts
20:00 LNT Ziņas
20:30 Sporta un laika ziņas
20:35 1/5 - tranzīta aktualitātes
20:40 Degpunktā 4
21:15 Dombura studija
23:10 Kāršu nams 2
00:10 Dzīvīte
00:30 LNT ziņu TOP 10
01:30 Purvāji

TV3 programma

11:10 Māmiņu Klubs
11:50 Gatavo 3
12:25 Ūsainā aukle 2
13:00 Dragons: Riders of Berk
13:35 Varenais Zirnekļcilvēks
14:00 Radīti skatuvei 4
15:00 TV zvaigzne” dienasgrāmatas
15:35 UgunsGrēks 12
16:10 UgunsGrēks 12
16:55 Rozenheimas detektīvi 3
18:00 Pirmoreiz ārzemēs
19:00 TV3 Ziņas
19:30 Bez Tabu
20:20 UgunsGrēks 12
21:00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S
22:05 Melnais saraksts
23:10 Ģēnijs uzvalkā
00:10 Mf: Mierinājuma kvants (Quantum of Solace, , 2008)