vera wang glasses https://eyeweardock.com/shop/brand/vera-wang/

LNT Programma

(TV programma mobilā)

Piektdiena, 13.11.2015.

00:10 Dzīvīte
00:30 Nikita
01:15 Bērni un vecāki
02:00 Nemelo man!
02:45 Šodien novados
02:55 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
04:35 Karamba!
04:59 Programmas beigas
05:00 Pārgalvīgie policisti
05:45 Kristīgā programma Ticīgo uzvaras balss”
06:20 Šodien novados
06:30 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
08:40 Degpunktā
09:10 Dzīvīte
09:45 Televeikala skatlogs
10:00 Mežonīgā sirds
11:05 Latvijas faili. Viena puķe zied – Margarita
12:00 Mf: Tikai ar jums
14:00 LNT Dienas ziņas
14:20 Televeikala skatlogs
14:35 Galileo
15:10 Bērni un vecāki
16:15 Nemelo man!
17:35 Ilgais ceļš kāpās
17:50 Ziņas sešos
18:00 Ilgais ceļš kāpās
19:00 Latvijas faili. Tautas mīlētā Olga Dreģe
20:00 LNT Ziņas
20:35 Degpunktā
21:10 Sirdsmīļā Monika
21:45 Ulda Marhilēviča autorkoncerts ”Tava sirds ir tavas mājas”
23:00 Mf: Karalis Artūrs (King Arthur, , 2004)
01:20 Dzīvīte
01:40 Bērni un vecāki
02:25 Galileo
02:45 Šodien novados
02:55 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”