vera wang glasses https://eyeweardock.com/shop/brand/vera-wang/

LTV1 Программа

(TV programma mobilā)

Пятница, 14.12.2018.

00:10 Ceļā uz zināšanām
00:45 Tieša runa
05:00 Ceturtā studija
05:30 Saknes debesīs
06:00 Latvijas valsts himna
06:02 Ielas garumā
06:30 Rīta Panorāma
08:35 Mīlas viesulis
09:35 Aklā mīla
10:35 Top-Shop piedāvā
10:50 Dzeguze
11:50 V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts
12:45 Top-Shop piedāvā
13:05 Saknes debesīs
13:40 Neprāta cena
14:10 Neprāta cena
14:40 Top-Shop piedāvā
14:57 Tuesi.lv
15:00 Krustpunktā
16:05 Aklā mīla
17:00 Mīlas viesulis
18:00 Dienas ziņas
18:29 Kultūras ziņas
18:44 Sporta ziņas
18:51 Laika ziņas
18:55 Kultūršoks. 100 g kultūras
19:10 Gudrs, vēl gudrāks
20:30 Panorāma
20:59 Sporta ziņas
21:08 Laika ziņas
21:15 Slepkavības Aveironā
23:00 Nakts ziņas
23:09 Sporta ziņas
23:11 Laika ziņas
23:15 Latvijas sirdsdziesma
00:10 Banka
01:20 Dzeguze
02:20 Mana mamma - zvēru daktere
03:15 Tilts