TV5 Programma

08:25 Mūsu tēma
09:20 Televeikala skatlogs
09:35 Dežūreņģelis 2
10:35 Maskava. Trīs stacijas
11:40 Kriminal +
12:10 Televeikala skatlogs
12:25 Kremļa kursanti
13:35 Pats sev režisors
14:30 Provinciālis
15:25 Provinciālis
16:30 Dežūreņģelis 2
17:30 Maskava. Trīs stacijas
18:30 Mūsu tēma
19:30 Ziņu vakars
19:40 Provinciālis
20:40 Provinciālis
21:50 Mūsu tēma 10 minūtēs
22:00 Vakars@22
22:20 Laika ziņas
22:25 Kriminal +

0.007