TV5 Programma

Piektdiena, 31.10.2014.

00:10 Mūsu tēma
00:55 Kriminal +
01:20 TV5 mūzika naktij
05:00 TV5 mūzika naktij
07:00 Paralēlā pasaule
08:00 Pats sev režisors
08:50 Mūsu tēma
09:40 Televeikala skatlogs
09:55 Viena mīlestības nakts
10:55 Izmeklēšanas noslēpumi
11:55 Kriminal +
12:25 Televeikala skatlogs
12:40 Paralēlā pasaule
13:45 Pats sev režisors
14:35 Majora Sokolova hetēras
15:40 Majora Sokolova hetēras
16:40 Viena mīlestības nakts
17:50 Izmeklēšanas noslēpumi
18:50 Ziņu vakars
19:00 Mūsu tēma
19:50 Greizais spogulis
22:00 Vakars@22
22:20 Laika ziņas
22:25 Kriminal +
23:00 Mūsu tēma 10 minūtēs
23:10 Ievas pārvērtības
00:00 Mf: Atkarības diena (День зависимости, , 2009)
01:25 TV5 mūzika naktij