TV5 Programma

Trešdiena, 04.03.2015.

00:25 Kriminal +
00:55 TV5 mūzika naktij
05:00 TV5 mūzika naktij
07:00 6 kadri
07:25 Paralēlā pasaule
08:20 Nevar būt!
09:20 Habarova princips
10:15 Televeikala skatlogs
10:30 Lavrovas metode
11:35 Nemelo man!
12:35 Kriminal +
13:05 Televeikala skatlogs
13:20 Paralēlā pasaule
14:25 Nevar būt!
15:25 Prakse
16:30 Prakse
17:30 Lavrovas metode
18:30 Nemelo man!
19:40 Ziņu vakars
19:50 Prakse
20:50 Prakse
22:00 Vakars@22
22:20 Laika ziņas
22:25 Kriminal +
23:00 Ārpus likuma
23:30 Habarova princips
00:25 Kriminal +
00:55 TV5 mūzika naktij