TV5 Programma

Svētdiena, 26.04.2015.

00:15 Mf: Pagātnes mīlestība
01:55 Lietišķs piegājiens
02:25 Kriminal +
02:50 TV5 mūzika naktij
05:00 TV5 mūzika naktij
05:55 Programmas beigas
07:30 Džiosas Meijeres ”Prieka pilna dzīve”
08:00 Es ārstēju
09:00 Televeikala skatlogs
09:15 Uzmanieties, bērni!
09:45 Uzmanieties, bērni!
10:15 Personīgās lietas
11:20 TV Shop
11:35 17 pavasara mirkļi
12:50 Atkritumu varā
13:50 Slepkavību izmeklēšanas nodaļa
14:50 Slepkavību izmeklēšanas nodaļa
15:50 Slepkavību izmeklēšanas nodaļa
16:50 Slepkavību izmeklēšanas nodaļa
17:50 Izbrīni mani
20:00 Tālbraucēji
21:00 Tālbraucēji
22:00 Neredzamais cilvēks
23:00 Mf: Piedošana (Прощение, , 2009)
00:40 TV5 mūzika naktij